Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

বিধবা ভাতা

         1.          

হামিদা বেগম

জাফর আলম

ছায়রা খাতুন

-

12/02/72

40

0

01 (1)

01

কৈয়ারবিল

০১

খিলছাদক

30/06/12

3600/-

         2.          

আনোয়ারা বেগম

-

-

মৃত আনোয়ার হোছন

04/03/62

50

0

02(1)

02

’’

০১

’’

30/06/12

3600/-

         3.          

রৌশন আরা

মো: সুবহান

মৃত হাফেজা বেগম

-

15/10/54

58

0

03(1)

03

’’

০১

’’

30/06/12

3600/-

         4.          

মরিয়ম খাতুন

-

মৃত জোবেদা খাতুন

মৃত আক্তার আহমদ

08/08/53

59

0

04(1)

04

’’

০১

’’

30/06/12

3600/-

         5.          

জলিয়া খাতুন

মৃত মোস্তাক আহমদ

মৃত ছৈয়দা খাতুন

মৃত কলিম উল্লাহ

05/08/63

49

0

05(1)

05

’’

০১

’’

30/06/12

3600/-

         6.          

হাজেরা খাতুন

মৃত বাচা মিয়া

আমিনা খাতুন

-

25/11/70

42

0

06(1)

06

’’

০১

’’

30/06/12

3600/-

         7.          

রাবেয়া খাতুন

মৃত মো: কালু

মৃত মোমেনা খাতুন

-

01/07/59

53

0

07(1)

07

’’

০১

’’

30/06/12

3600/-

         8.          

হাছিনা বেগম

মৃত নরুজ্জমা

মৃত হাজেরা বেগম

-

18/07/75

37

0

08(1)

08

’’

০১

’’

30/06/12

3600/-

         9.          

পাখি বেগম

-

মৃত মদন বিবি

মৃত বশির আহমদ

28/11/63

49

0

09(1)

09

’’

০১

’’

30/06/12

3600/-

       10.        

রুবি আক্তার

-

মৃত গুল বাহার

মৃত নুরুল আমিন

06/05/72

40

0

10(1)

10

’’

০১

’’

30/06/12

3600/-

       11.        

আলতাজ বেগম

আলী আহমদ

মৃত তমন খাতুন

হেলার উদ্দিন

21/11/53

59

0

11(1)

11

’’

০১

’’

30/06/12

3600/-

       12.        

রাশেদা বেগম

-

মৃত হাকুম জান

মৃত আহমদ হোছন

15/02/47

65

0

12(1)

12

’’

০১

’’

30/06/12

3600/-

       13.        

খালেদা বেগম

-

আছমা খাতুন

মৃত আলী আহমদ

18/11/62

50

0

13(1)

13

’’

০১

’’

30/06/12

3600/-

       14.        

মোসলিমা খাতুন

-

মাইমুনা খাতুন

মৃত নজির আহমদ

22/08/62

50

0

14(1)

14

’’

০১

’’

30/06/12

3600/-

       15.        

খালেদা বেগম

-

মৃত নুরুন্নাহার

মৃত জালাল উদ্দিন

14/09/70

42

0

15(1)

15

’’

০১

’’

30/06/12

3600/-

       16.        

নুরুন্নাহার বেগম

মৃত বশির আহমদ

নাছিমা খাতুন

-

24/11/73

39

0

16(1)

16

’’

০১

’’

30/06/12

3600/-

       17.        

আয়েশা বেগম

-

মৃত ফিরোজা খাতুন

মৃত নুরূল হোছন

19/10/59

53

0

17(1)

17

’’

০১

’’

30/06/12

3600/-

       18.        

হালিমা খাতুন

-

মৃত গুলবাহার

মৃত নুরুর কবির

06/05/61

51

0

01 (2)

18

’’

০২

দক্ষিণ খিলছাদক

30/06/12

3600/-

       19.        

লাইলা বেগম

-

মৃত খাইরুন্নেছা

মৃত বাহাদুল্লাহ

09/01/58

60

0

02(2)

19

’’

০২

’’

30/06/12

3600/-

       20.        

মনোয়ারা বেগম

-

মৃত লালজান

মৃত আবুল ফজল

11/09/47

65

0

03(2)

20

’’

০২

’’

30/06/12

3600/-

       21.        

জহুরা খাতুন

-

মৃত বলকিয়াজ

মৃত সিরাজুল হক

15/10/57

55

0

04(2)

21

’’

০২

’’

30/06/12

3600/-

       22.        

নুর আয়েশা বেগম

-

হাজেরা খাতুন

মৃত আহমদ হোছন

25/10/69

43

0

05(2)

22

’’

০২

’’

30/06/12

3600/-

       23.        

আনোয়ারা বেগম

-

মৃত জরিনা খাতুন

মৃত আনোয়ার হোছন

12/05/63

49

0

06(2)

23

’’

০২

’’

30/06/12

3600/-

       24.        

মিনু রানী

আইটম চন্দ্র সুশীল

শৈল বালা

-

18/06/66

46

0

07(2)

24

’’

০২

’’

30/06/12

3600/-

       25.        

ছায়রা খাতুন

-

মৃত রহিমা খাতুন

মৃত সাহাব মিয়া

18/05/62

50

0

08(2)

25

’’

০২

’’

30/06/12

3600/-

       26.        

রেহেনা খাতুন

-

মৃত আছিয়া খাতুন

মৃত আমির হোছন

05/07/63

49

0

09(2)

26

’’

০২

’’

30/06/12

3600/-

       27.        

হাজেরা খাতুন

মৃত ছিদ্দিক আহমদ

মৃত জোবেদা খাতুন

-

15/07/69

43

0

10(2)

27

’’

০২

’’

30/06/12

3600/-

       28.        

রেহেনা বেগম

-

মৃত আলীনিছা

মৃত আবুল কালাম

28/09/71

41

0

11(2)

28

’’

০২

’’

30/06/12

3600/-

       29.        

গুলনুর বেগম

জহির আহমদ

মৃত ফাতেমা বেগম

মৃত আব্দুল লতিফ

15/07/56

56

0

12(2)

29

’’

০২

’’

30/06/12

3600/-

       30.        

উম্মে কুলসুম

-

মাহফুজা বেগম

নুরুল আমিন

06/12/64

48

0

13(2)

30

’’

০২

’’

30/06/12

3600/-

       31.        

সুফিয়া খাতুন

-

কুলছুমা বেগম

মৃত আব্দুল হাকিম

10/05/71

41

0

14(2)

31

’’

০২

’’

30/06/12

3600/-

       32.        

ছফুরা খাতুন

-

মৃত অফিরা খাতুন

মৃত ছিদ্দিক আহমদ

22/04/70

42

0

15(2)

32

’’

০২

’’

30/06/12

3600/-

       33.        

নেছারা বেগম

-

মাহমুদা বেগম

মৃত বশির আহমদ

05/02/68

44

0

16(2)

33

’’

০২

’’

30/06/12

3600/-

       34.        

রায়হান জন্নাত

-

সামশুন নাহার

মৃত আলতাফ হো:

21/09/80

32

0

17(2)

34

’’

০২

’’

30/06/12

3600/-

       35.        

সামশুন নাহার

-

নুর জাহান

মৃত ছৈয়দ আলম

28/12/62

50

0

18 (2)

35

’’

০২

’’

30/06/12

3600/-

       36.        

এন্তেহারা বেগম

-

আনোয়ারা বেগম

মৃত এনামুল হক

20/05/78

34

0

19 (2)

36

’’

০২

’’

30/06/12

3600/-

       37.        

হাজেরা বেগম

-

মৃত আছিমা খাতুন

মৃত শফিকুর রহমান

11/01/43

69

0

01 (3)

37

’’

০৩

ছোট ভেওলা

30/06/12

3600/-

       38.        

জয়নাব বাহার

-

গুল চেহের বেগম

মৃত মোস্তাক আহমদ

01/02/48

64

0

02(3)

38

’’

০৩

’’

30/06/12

3600/-

       39.        

ফরিজা খাতুন

-

ছুবিয়া খাতুন

মৃত আবুল শামা

25/04/38

74

0

03(3)

39

’’

০৩

’’

30/06/12

3600/-

       40.        

খদিজা বেগম

-

মৃত ছাইরা বিবি

মৃত নুর আহমদ

13/07/52

60

0

04(3)

40

’’

০৩

’’

30/06/12

3600/-

       41.        

আমিনা খাতুন

মৃত শফিকুর রহমান

মৃত মনকিরা বেগম

-

12/01/57

55

0

05(3)

41

’’

০৩

’’

30/06/12

3600/-

       42.        

ছায়রা খাতুন

-

নাছিমা খাতুন

মৃত আমির হোছন

11/02/47

65

0

06(3)

42

’’

০৩

’’

30/06/12

3600/-

       43.        

হাজেরা বেগম

মৃত আবুল ফজল

মৃত রহিমা খাতুন

-

10/05/77

35

0

07(3)

43

’’

০৩

’’

30/06/12

3600/-

       44.        

রকিমা খাতুন

-

মৃত ফেরেজা খাতুন

মৃত হাবিবুর রহমান

23/10/77

35

0

08(3)

44

’’

০৩

’’

30/06/12

3600/-

       45.        

নুর আয়েশা বেগম

মৃত মোজাহের আহং

মৃত সাজেদা বেগম

তালাকপ্রাপ্ত

14/08/64

48

0

09(3)

45

’’

০৩

’’

30/06/12

3600/-

       46.        

আমিনা খাতুন

-

কালা বিবি

মৃত নুর আহমদ

12/01/57

55

0

10(3)

46

’’

০৩

’’

30/06/12

3600/-

       47.        

ছকিনা বেগম

-

মৃত হাসন বানু

মৃত সিরাজুল হক

20/10/61

51

0

11(3)

47

’’

০৩

’’

30/06/12

3600/-

       48.        

ছকিনা খাতুন

-

মৃত লুৎফুন্নেছা

মৃত আব্দুস সোবহান

13/02/52

60

0

12(3)

48

’’

০৩

’’

30/06/12

3600/-

       49.        

খালেদা বেগম

-

জুলেখা বেগম

মৃত সামশুল আলম

29/02/72

40

0

13(3)

49

’’

০৩

’’

30/06/12

3600/-

       50.        

মরিয়ম খাতুন

-

মৃত লালমতি

মৃত আব্দু ছোবহান

02/04/71

41

0

14(3)

50

’’

০৩

’’

30/06/12

3600/-

       51.        

রহিমা খাতুন

জমির আহমদ

মোস্তফা বেগম

-

15/08/68

44

0

15(3)

51

’’

০৩

’’

30/06/12

3600/-

       52.        

আয়েশা বেগম

আহমদ কবির

মৃত নাহার বালা

মৃত সতীশ দাশ

10/03/72

40

0

16(3)

52

’’

০৩

’’

30/06/12

3600/-

       53.        

আনোয়ারা বেগম

-

মৃত আছমা খাতুন

মৃত সামশুল আলম

15/03/57

55

0

17(3)

53

’’

০৩

’’

30/06/12

3600/-

       54.        

ছেনুয়ারা বেগম

-

আমিনা খাতুন

মৃত আবু শাম

27/08/67

45

0

18 (3)

54

’’

০৩

’’

30/06/12

3600/-

       55.        

গোল চেমন

মৃত ছুরত আলী

হালিমা খাতুন

-

27/05/35

77

0

01 (4)

55

’’

০৪

ভরন্যারচর

30/06/12

3600/-

       56.        

হাছিনা বেগম

-

নুরুন্নিছা বেগম

মৃত আলী আহমদ

18/10/62

50

0

02(4)

56

’’

০৪

’’

30/06/12

3600/-

       57.        

আয়েশা বেগম

মো: কালু ফকির

মোস্তফা বেগম

মো: হোছাইন

18/11/62

50

0

03(4)

57

’’

০৪

’’

30/06/12

3600/-

       58.        

হাবিবা খাতুন

ইসাহক আহমদ

ছেমন খাতুন

আলী আহমদ

21/07/67

45

0

04(4)

58

’’

০৪

’’

30/06/12

3600/-

       59.        

মোতাহারা বেগম

-

শাহেনা বেগম

মৃত ছুরুত আলী

17/10/67

45

0

05(4)

59

’’

০৪

’’

30/06/12

3600/-

       60.        

গুলজার খাতুন

-

তৈজা খাতুন

মৃত গুরা মিয়া

12/04/32

80

0

06(4)

60

’’

০৪

’’

30/06/12

3600/-

       61.        

আনোয়ারা বেগম

-

চম্পা খাতুন

মৃত মকবুল আহমদ

02/11/52

60

0

07(4)

61

’’

০৪

’’

30/06/12

3600/-

       62.        

মমতাজ বেগম

-

চেমন খাতুন

মৃত আলী হোসেন

07/08/63

49

0

08(4)

62

’’

০৪

হামি: সি: পাড়া

30/06/12

3600/-

       63.        

আয়েশা বেগম

-

রাবিয়া খাতুন

মৃত নুরুল হোসেন

19/10/74

38

0

09(4)

63

’’

০৪

’’

30/06/12

3600/-

       64.        

ছুরা খাতুন

-

মৃত জুহুরা খাতুন

মৃত সোয়াজান

28/03/52

60

0

10(4)

64

’’

০৪

’’

30/06/12

3600/-

       65.        

রেহেনা বেগম

-

মৃত ছফুরা খাতুন

মৃত আব্দুর রশিদ

16/06/67

45

0

11(4)

65

’’

০৪

’’

30/06/12

3600/-

       66.        

হালিমা খাতুন

-

মৃত ছেমন খাতুন

মৃত ফজলুল হক

07/12/57

55

0

12(4)

66

’’

০৪

’’

30/06/12

3600/-

       67.        

লায়লা বেগম

-

মরিয়ম খঅতুন

মৃত রশিদআহমদ

15/10/62

50

0

13(4)

67

’’

০৪

ভরন্যারচর

30/06/12

3600/-

       68.        

ছায়লা খাতুন

-

মৃত হাকিমুন্নেছা

মৃত ছৈয়দ নুর

15/11/50

62

0

14(4)

68

’’

০৪

’’

30/06/12

3600/-

       69.        

জাহেদা বেগম

-

সিরাজ খাতুন

মৃত নুর আহমদ

03/11/66

46

0

15(4)

69

’’

০৪

হামিদু: সি: পাড়া

30/06/12

3600/-

       70.        

রাশেদা বেগম

-

মৃত হাফেজা খাতুন

মৃত নুরুল কবির

12/07/62

50

0

16(4)

70

’’

০৪

ভরন্যারচর

30/06/12

3600/-

       71.        

মোতাহেরা বেগম

-

মশহুদা বেগম

মৃত মুবিনুল হক

17/12/67

45

0

17(4)

71

’’

০৪

হামিদু: সি: পাড়া

30/06/12

3600/-

       72.        

আছিয়া খাতুন

-

মৃত গোলবদন

মৃত মোক্তার আহমদ

10/03/42

60

0

01 (5)

72

’’

০৫

খোজাখালী

30/06/12

3600/-

       73.        

রাবেয়া বেগম

মৃত ছৈয়দ আহমদ

জোহুরা খাতুন

-

01/05/77

35

0

02(5)

73

’’

০৫

’’

30/06/12

3600/-

       74.        

রৌশন আরা

-

মাজেদা খাতুন

মৃত আমির হোছন

24/04/65

47

0

03(5)

74

’’

০৫

’’

30/06/12

3600/-

       75.        

হিমালি বালা

তরনী জলদাশ

ভাগ্য বালা

মৃত ভক্ত চরণ

05/01/63

49

0

04(5)

75

’’

০৫

’’

30/06/12

3600/-

       76.        

জুবন্তি বালা

রাম সাগর

রাধা রানী

মৃত পুলিন জলদাশ

10/05/77

35

0

05(5)

76

’’

০৫

’’

30/06/12

3600/-

       77.        

জাহেদা বেগম

-

আমিনা খাতুন

মৃত মঞ্জুর আলম

01/04/67

45

0

06(5)

77

’’

০৫

’’

30/06/12

3600/-

       78.        

হামিদা বেগম

মৃত আকবর আহাং

আছিয়া খাতুন

মৃত জিয়াবুর হক

14/07/69

43

0

07(5)

78

’’

০৫

’’

30/06/12

3600/-

       79.        

পাতলী বালা

-

গয়াশ্বরী বালা

মৃত বিনি মোহন

20/06/64

48

0

08(5)

79

’’

০৫

’’

30/06/12

3600/-

       80.        

শিউলি বালা

-

সেবা দাসী

মৃত ভুবন পাল

25/04/69

43

0

09(5)

80

’’

০৫

’’

30/06/12

3600/-

       81.        

পঞ্চ বালা

প্রেম দাশ

মৌজনী বালা

মৃত হবীকান্ত

05/02/60

52

0

10(5)

81

’’

০৫

’’

30/06/12

3600/-

       82.        

মরিয়ম বেগম

-

নামিয়া খাতুন

মৃত বজল আহমদ

18/02/61

51

0

11(5)

82

’’

০৫

’’

30/06/12

3600/-

       83.        

বিজলী বালা

-

পাতলী বালা

মৃত ভোলা নাথ

03/08/62

50

0

12(5)

83

’’

০৫

’’

30/06/12

3600/-

       84.        

জাহানারা বেগম

-

আজিমা খাতুন

মৃত লাল মিয়া

01/01/57

55

0

13(5)

84

’’

০৫

’’

30/06/12

3600/-

       85.        

মমতাজ বেগম

-

মৃত জরিনা খাতুন

মৃত ইমাম শরীফ

01/03/60

52

0

14(5)

85

’’

০৫

’’

30/06/12

3600/-

       86.        

শাকেরা বেগম

-

মৃত পেঠান খাতুন

মৃত কবির আহমদ

01/02/71

41

0

15(5)

86

’’

০৫

’’

30/06/12

3600/-

       87.        

ওসমান আরা বেগম

মৃত ওসমান গণি

ছলমা খাতুন

মৃত বাবুল সওদাগর

25/07/65

47

0

16(5)

87

’’

০৫

’’

30/06/12

3600/-

       88.        

বৈরাগি বালা

-

কুঞ্জ বালা

রাজেন্দ্র দাশ

17/09/57

55

0

17(5)

88

’’

০৫

’’

30/06/12

3600/-

       89.        

মনোয়অরা বেগম

-

লাইলা বেগম

মৃত আকবর আহমদ

15/02/57

55

0

18 (5)

89

’’

০৫

’’

30/06/12

3600/-

       90.        

মনোয়ারা বেগম

-

জয়নাব বাহার

মৃত আকবর হোছন

15/05/67

45

0

01 (6)

90

’’

০৬

পাহাড় পাড়া

30/06/12

3600/-

       91.        

নুর আয়েশা বেগম

মৃত আব্দু ছোবহান

এলমুন্নাহার

-

01/05/57

55

0

02(6)

91

’’

০৬

’’

30/06/12

3600/-

       92.        

রেনুয়ারা বেগম

-

রহিমাখাতুন

মৃত আইয়ুব

10/03/62

50

0

03(6)

92

’’

০৬

’’

30/06/12

3600/-

       93.        

রাহেলা বেগম

-

মাবিয়া খাতুন

মৃত ফেরদৌস আহাং

19/11/67

45

0

04(6)

93

’’

০৬

’’

30/06/12

3600/-

       94.        

দিলদার বেগম

-

মৃত ফাতেমা বেগম

মৃত সামশুল আলম

16/03/62

50

0

05(6)

94

’’

০৬

হাছিমারকাটা

30/06/12

3600/-

       95.        

আজবাহার বেগম

-

জুহুরা বেগম

মৃত আরতাফ হোসেন

08/09/62

50

0

06(6)

95

’’

০৬

খোজটাখালী

30/06/12

3600/-

       96.        

সাজেদা বেগম

-

মৃত মরিয়ম খাতুন

মৃত মো: উল্লাহ

12/03/70

42

0

07(6)

96

’’

০৬

হাছিমারকাটা

30/06/12

3600/-

       97.        

জিন্নাত আরা বেগম

-

ছুবিয়া খাতুন

মৃত সামশুল আলম

12/06/32

50

0

08(6)

97

’’

০৬

’’

30/06/12

3600/-

       98.        

নাছিমা খাতুন

-

গুল বাহার

মৃত কলিম উল্লাহ

15/05/55

57

0

09(6)

98

’’

০৬

পাহাড়িয়াপাড়া

30/06/12

3600/-

       99.        

হামিদা বেগম

মৃত মনিরুজ্জা

মৃত আছিমা খাতুন

মৃত মনির আহমদ

11/06/77

35

0

10(6)

99

’’

০৬

’’

30/06/12

3600/-

     100.     

হোসনে আরা বেগম

-

আনোয়ারা বেগম

মৃত মো: কালু

17/08/78

34

0

11(6)

100

’’

০৬

হাছিমারকাটা

30/06/12

3600/-

     101.     

মনোয়ারা বেগম

-

নাছিমা খাতুন

মৃত নুরুজ্জামান

01/10/72

40

0

12(6)

101

’’

০৬

’’

30/06/12

3600/-

     102.     

মাবিয়া খাতুন

-

মৃত আয়েশা

মৃত আবুল খাইর

05/07/57

55

0

13(6)

102

’’

০৬

’’

30/06/12

3600/-

     103.     

এলমুন নাহার

মৃত আব্দু রশিদ

রহিমা খাতুন

মৃত আব্দু ছালাম

14/03/77

35

0

14(6)

103

’’

০৬

’’

30/06/12

3600/-

     104.     

মর্তুজা বেগম

আব্দুল গণি

নুর আয়ো

মৃত মোস্তফা কামাল

19/01/72

40

0

15(6)

104

’’

০৬

’’

30/06/12

3600/-

     105.     

মর্তুজা বেগম

-

মৃত রাবিয়া বেগম

মৃত জয়নাল আবেদীন

16/06/77

35

0

16(6)

105

’’

০৬

’’

30/06/12

3600/-

     106.     

রুপিয়া খাতুন

-

মৃত নুর জাহান বেগম

মৃত আবুল হোসেন

19/05/62

50

0

17(6)

106

’’

০৬

’’

30/06/12

3600/-

     107.     

vাবেদা বেগম

মৃত আব্দুল গণি

মৃত খুইল্যা বিবি

মৃত আবুল কাসেম

02/08/42

70

0

01 (7)

107

’’

০৭

পূর্ব বানিয়ারকুম

30/06/12

3600/-

     108.     

রহিমা খাতুন

-

মৃত নুরু

মৃত আবুল কাসেম

01/08/42

70

0

02(7)

108

’’

০৭

জালিয়াপাড়া

30/06/12

3600/-

     109.     

হালিমা খাতুন

-

মৃত গোর বাহার

মৃত ইসহাক আহমদ

12/07/70

42

0

03(7)

109

’’

০৭

ইসলাম নগর

30/06/12

3600/-

     110.     

আনোয়ারা বেগম

-

মৃত সাজেদা খাতুন

মৃত আব্দুল মালেক

19/04/56

56

0

04(7)

110

’’

০৭

দরগাহ পাড়া

30/06/12

3600/-

     111.     

দিলুয়ারা বেগম

-

মৃত লুৎফুন্নিছা

মৃত ফকির মোহাম্মদ

01/01/58

56

0

05(7)

111

’’

০৭

বানিয়ারকুম

30/06/12

3600/-

     112.     

জন্নাত আরা বেগম

-

নুর নেওয়াজ বেগম

আব্দুল খালেক

29/02/72

40

0

06(7)

112

’’

০৭

ইসলাম নগর

30/06/12

3600/-

     113.     

জাহেদা বেগম

-

মৃত ফেরেজা খাতুন

মৃত আব্দু শুক্কুর

25/09/62

50

0

07(7)

113

’’

০৭

’’

30/06/12

3600/-

     114.     

আনোয়ারা বেগম

-

ছুরা খাতুন

মৃত নুরুল ইসলাম

20/10/18

94

0

08(7)

114

’’

০৭

’’

30/06/12

3600/-

     115.     

মাহফুজা খাতুন

-

ফেরেজা খাতুন

মৃত আবুল হোছন

27/04/52

60

0

09(7)

115

’’

০৭

প: বানিয়ারকুম

30/06/12

3600/-

     116.     

রোকেয়া বেগম

-

গুল বাহার

মৃত আবুল হোসেন

22/04/62

50

0

10(7)

116

’’

০৭

’’

30/06/12

3600/-

     117.     

বুলবুলি

হামিদ হোছন

নুর আয়েশা

মৃত মোস্তাফিজ

25/08/82

30

0

11(7)

117

’’

০৭

ইসলাম নগর

30/06/12

3600/-

     118.     

এন্তেহারা বেগম

-

-

মৃত আব্দু ছোবহান

15/03/54

68

0

12(7)

118

’’

০৭

’’

30/06/12

3600/-

     119.     

রনুচি বেগম

-

মৃত ছেমন খাতুন

মৃত আবু তাহের

15/10/53

59

0

13(7)

119

’’

০৭

’’

30/06/12

3600/-

     120.     

খালেদা বেগম

-

মৃত লুৎফুন্নেছা

জামাল উদ্দিন

25/03/67

45

0

14(7)

120

’’

০৭

বনশ্রী আবাসন

30/06/12

3600/-

     121.     

রাশেদা বেগম

-

ফাতেমা বেগম

মৃত ইসহাক আহমদ

10/03/69

43

0

15(7)

121

’’

০৭

মাদ্রাসাপাড়া

30/06/12

3600/-

     122.     

নুরুন্নাহার

-

মৃত সুক্স

মো: পেঠান

10/09/55

57

0

16(7)

122

’’

০৭

ইসলাম নগর

30/06/12

3600/-

     123.     

নুর আয়েশা

-

মৃত সিরাজ খাতুন

মৃত আক্তার হোসেন

22/05/80

32

0

17(7)

123

’’

০৭

দরগাহ পাড়া

30/06/12

3600/-

     124.     

সায়েরা খাতুন

-

মৃত গুলবাহার বেগম

মৃত আনোয়ার হোছন

04/06/72

40

0

18 (7)

124

’’

০৭

বনশ্রী আবাসন

30/06/12

3600/-

     125.     

খালেদা বেগম

মৃত গোলাম কাদের

ধলু বিবি

-

03/05/70

42

0

01 (8)

125

’’

০৮

ছড়ারকুল

30/06/12

3600/-

     126.     

জন্নাত আরা বেগম

জহির আহমদ

-

-

07/06/48

64

0

02(8)

126

’’

০৮

নোয়াপাড়া

30/06/12

3600/-

     127.     

মর্তুজা

-

মৃত নুরুজ্জাহান

মৃত আব্দু ছালাম

27/05/57

55

0

03(8)

127

’’

০৮

প্রপার

30/06/12

3600/-

     128.     

ছুরা খাতুন

-

মৃত আম্বিয়া খাতুন

মৃত আবুল হাসেম

28/03/55

57

0

04(8)

128

’’

০৮

’’

30/06/12

3600/-

     129.     

সামশুন নাহার

-

মৃত জহুরা খাতুন

মৃত কবির আহমদ

10/07/42

70

0

05(8)

129

’’

০৮

প্রপার

30/06/12

3600/-

     130.     

ছেমনখাতুন

-

হাজেরা খাতুন

মৃত দেলোয়ার হোছন

13/02/62

50

0

06(8)

130

’’

০৮

’’

30/06/12

3600/-

     131.     

সামশুন নাহার

-

-

মৃত জামাল হোছন

10/06/69

43

0

07(8)

131

’’

০৮

মধ্য কৈয়ারবিল

30/06/12

3600/-

     132.     

ছেনুয়ারা বেগম

মৃত ছিদ্দিক আহমদ

-

শাহাব উদ্দিন

12/06/67

45

0

08(8)

132

’’

০৮

প্রপার

30/06/12

3600/-

     133.     

জহুরা খাতুন

-

-

মৃত ছিদ্দিক আহাং

15/06/59

43

0

09(8)

133

’’

০৮

’’

30/06/12

3600/-

     134.     

রেজুয়ারা বেগম

আনর আলী

-

বদিউল আলম

25/10/77

35

0

10(8)

134

’’

০৮

’’

30/06/12

3600/-

     135.     

আম্বিয়া খাতুন

-

আকিমা খাতুন

মৃত হাবিবুর রহমান

20/05/63

49

0

11(8)

135

’’

০৮

’’

30/06/12

3600/-

     136.     

মনোয়ারা বেগম

মৃত এহেছান উল্লাহ

মাজেদা খাতুন

মৃত মফিজ উল্লাহ

10/04/62

50

0

12(8)

136

’’

০৮

’’

30/06/12

3600/-

     137.     

খালেদা বেগম

আনর আলী

রহিমা খাতুন

-

11/12/75

37

0

13(8)

137

’’

০৮

’’

30/06/12

3600/-

     138.     

সেতারা বেগম

জাগের মেস্ত্রী

জুলেহা বেগম

ছৈয়দ আলম

21/03/67

45

0

14(8)

138

’’

০৮

’’

30/06/12

3600/-

     139.     

নুরুন্নাহার বেগম

-

-

মৃত নুরুল আলম

07/05/75

37

0

15(8)

139

’’

০৮

’’

30/06/12

3600/-

     140.     

জাহানারা বেগম

-

ছারা খাতুন

মৃত নজির আহমদ

11/09/61

51

0

16(8)

140

’’

০৮

ছড়ারকুল

30/06/12

3600/-

     141.     

রশিদা বেগম

-

মৃত মাইমুনা খাতুন

মৃত মফজল আহমদ

28/03/52

60

0

17(8)

141

’’

০৮

প্রপার

30/06/12

3600/-

     142.     

ফাতেমা বেগম

-

চেমন খাতুন

মৃত নুর আহমদ

06/09/57

55

0

18 (8)

142

’’

০৮

’’

30/06/12

3600/-

     143.     

লাইলা বেগম

মৃত কালা পুতু

মৃত মেহেরুন্নেছা

মৃত এনামুল হক

29/10/71

41

0

01 (9)

143

’’

০৯

দ্বীপকুর

30/06/12

3600/-

     144.     

আনোয়ারা বেগম

মৃত সিরাজুল হক

আসমা খাতুন

নুরুল আলম

28/02/67

45

0

02(9)

144

’’

০৯

ছোয়ালিয়া পাড়া

30/06/12

3600/-

     145.     

পাখি বেগম

মৃত আব্দু ছোবহান

গুল বাহার

মৃত সিরাজুল হক

17/12/67

45

0

03(9)

145

’’

০৯

দ্বীপকুলপাড়া

30/06/12

3600/-

     146.     

মনোয়ারা বেগম

মৃত আব্দুল্লাহ

কালা বিবি

-

18/01/69

43

0

04(9)

146

’’

০৯

নতুন পাড়া

30/06/12

3600/-

     147.     

জলিয়া খাতুন

-

হাজেরা খাতুন

মৃত এজাহার আহমদ

01/01/63

49

0

05(9)

147

’’

০৯

’’

30/06/12

3600/-

     148.     

সাজেদা বেগম

-

মোহছেনা খাতুন

মৃত বদিউর রহমান

05/07/57

61

0

06(9)

148

’’

০৯

’’

30/06/12

3600/-

     149.     

ফরিজা খাতুন

মৃত তজুমুদ্দিন

মৃত রেহেনা খাতুন

ফকির মোহাম্মদ

07/10/62

50

0

07(9)

149

’’

০৯

’’

30/06/12

3600/-

     150.     

মনোয়ারা বেগম

মৃত আবুল হোসন

মৃত ফাতেমা বেগম

-

23/02/67

45

0

08(9)

150

’’

০৯

ছোয়ালিয়াপাড়া

30/06/12

3600/-

     151.     

ফাতেমা বেগম

মৃত আব্দুল আজিজ

মৃত আমেনা খাতুন

মৃত কারা মিয়া

12/02/62

50

0

09(9)

151

’’

০৯

’’

30/06/12

3600/-

     152.     

নাছিমা বেগম

-

মোস্তফা খাতুন

মৃত জাকের হোসেন

03/02/67

45

0

10(9)

152

’’

০৯

দরগাহ পাগড়া

30/06/12

3600/-

     153.     

পুতুন বিবি

আবু বক্কর

মৃত গোলাপজান

মৃত মো; পেঠান

23/02/42

70

0

11(9)

153

’’

০৯

’’

30/06/12

3600/-

     154.     

জন্নাতুল ফেরদৌস

আহসান উল্লাহ

মনোয়ারা বেগম

-

14/09/77

35

0

12(9)

154

’’

০৯

ছোয়ালিয়াপাড়া

30/06/12

3600/-

     155.     

মনোয়ারা বেগম

মোক্তার আহমদ

জদা খাতুন

মৃত আব্দুর রহমান

10/11/47

65

0

13(9)

155

’’

০৯

’’

30/06/12

3600/-

     156.     

খদিজা বেগম

মৃত মনিরুজ্জামান

আমেনা বেগম

রুহুল আমিন

19/02/75

37

0

14(9)

156

’’

০৯

’’

30/06/12

3600/-

     157.     

মাবিয়া খাতুন

-

আছিয়া খাতুন

-

03/09/79

33

0

15(9)

157

’’

০৯

দ্বিপকুল

30/06/12

3600/-

     158.     

জন্নাতুল ফেরদৌস

-

শাইর বিবি

মৃত কবির আহমদ

07/03/50

62

0

16(9)

158

’’

০৯

নোয়াপাড়া

30/06/12

3600/-

     159.     

মদন শাইর

-

মৃত শহর বানু

মৃত বাহাদুল্লাহ

15/01/48

64

0

17(9)

159

’’

০৯

’’

30/06/12

3600/-

     160.     

লাইলা বেগম

-

মৃত জমিলা বেগম

মৃত কবির আহমদ

03/05/47

65

0

18 (9)

160

’’

০৯

ছোয়ালিয়াপাড়া

30/06/12

3600/-